LIBERALE WAARDEN


Liberale uitgangspunten zijn – meer dan ooit – nodig om een verantwoorde, vooruitstrevende en evenwichtige samenleving mogelijk te maken. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die gestoeld is op de volgende kernwaarden:

Vrijheid

De vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken en daarin gerespecteerd te worden. Met minder verstikking en regeldruk van – bijvoorbeeld – de overheid. Maar ook de veiligheid om die vrijheid optimaal te kunnen beleven.

Verdraagzaamheid

Anderen de vrijheid gunnen die we zelf ervaren. Ieders eigenheid respecteren. Ook als we daar het nodige van merken. Zelfs als het enige last veroorzaakt.

Verantwoordelijkheid

Vooral de eigen verantwoordelijkheid om goed te doen voor mens en maatschappij. Na te denken bij alles wat gedaan of niet gedaan wordt. Maar ook de verantwoordelijkheid om zich te bekommeren om het milieu en onze leefomgeving. Evenals het nemen van verantwoordelijkheid om anderen aan te spreken op verantwoordelijk gedrag.

Gelijkwaardigheid

Niemand is meer dan een ander. Iedereen telt, heeft gelijke rechten. Maar ook gelijke plichten. Maar we zijn niet allemaal gelijk. We zijn allemaal verschillend. Respecteer die verscheidenheid.

Rechtvaardigheid


Dat wetten, regels, normen en waarden gerespecteerd en nageleefd worden. Maar ook de zorg voor degene die dat zelf niet kan. Opkomen voor zwakkeren. Niet door ze zwak te houden, maar door ze sterk te maken.