Programma


Het jaarprogramma voorziet in minimaal 6 bijeenkomsten. Daarbij wordt elke keer een actueel of politiek relevant thema bij de kop gepakt. En een bezoek wordt gebracht aan een bijzondere locatie. Waarna de avond wordt afgesloten met een versterking van de inwendige mens. Met ruimschoots de gelegenheid om bij te praten. Want de boog kan niet altijd gespannen staan.

Op-weg-naar-huis bijeenkomsten

3 tot 4 x per jaar wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd. Daarbij wordt een vast thema aan de orde gesteld, belicht door vooraanstaande sprekers. Het thema wordt in hoge mate bepaald door de actualiteit.

Jaarlijkse busreis

1 x per jaar gaat de Club op schoolreis. Het ene jaar naar de Tweede Kamer, het Binnenhof en Nieuwspoort. Om de voorzitter aan het werk te zien en de VVD-fractie aan de tand te voelen. En het andere jaar een meerdaags avontuur naar verre bestemmingen.

Seizoenafsluiting

1 x per jaar wordt tegen de zomer het seizoen afgesloten. Met een gezamenlijke BBQ. Waarbij traditioneel een heel varken wordt geslachtofferd.

Thank God It’s Friday

Elke Vrijdag de 13de worden de leden geacht de middag vrij te houden. Dan wordt iets bijzonders georganiseerd en het lot getart. Onder het motto: Thank God It’s Friday.


PROGRAMMA 2018


  • Maandag 18 mei
  • Betoncentrale Eemshaven
  • Maandag 29 juni
  • Zwien aan het spit
  • Maandag 7 september
  • – Invulling volgt –
  • Vrijdag 13 november
  • Eendaags uitje
  • Maandag 14 december
  • Philips Lighting – Emmen