Programma


Het jaarprogramma voorziet in minimaal 6 bijeenkomsten. Daarbij pakken we elke keer een actueel of politiek relevant thema bij de kop en brengen we een bezoek aan een bijzondere locatie. De avond sluiten we af met een versterking van de inwendige mens. Met ruimschoots de gelegenheid om bij te praten. Want de boog kan niet altijd gespannen staan.

Op-weg-naar-huis bijeenkomsten

3 tot 4 x per jaar organiseren we een bedrijfsbezoek. Daarbij wordt een vast thema aan de orde gesteld, belicht door vooraanstaande sprekers. Het thema wordt in hoge mate bepaald door de actualiteit.

Jaarlijkse busreis

1 x per jaar gaat de Club op schoolreis. Bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer, het Binnenhof en Nieuwspoort om de VVD-fractie aan de tand te voelen. Of een (meerdaags) avontuur naar een bestemming in binnen- of buitenland. Dit jaar gaan we naar Zwolle.

Seizoenafsluiting

Eén keer per jaar sluiten we tegen de zomer het seizoen af. Dat doen we met een gezamenlijke BBQ.

Thank God, It’s Friday

Elke Vrijdag de 13de worden de leden geacht de middag vrij te houden. Dan wordt iets bijzonders georganiseerd en het lot getart. Onder het motto: Thank God, It’s Friday.


PROGRAMMA 2022


   • Maandag 3 oktober
   • Betech in Hoogeveen
   • Maandag 14 november
   • Dagreis Zwolle